Natječaj za radno mjesto: voditelj prodaje za Hrvatsku

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg maršala Tita 6a,  raspisuje
 
 
 
NATJEČAJ
       za radno mjesto voditelj prodaje za Hrvatsku
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke ili druge odgovarajuće struke
- poznavanje jednog svjetskog jezika
- poznavanje rada na osobnom računalu

Prijavi je potrebno priložiti:
-životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-preslika domovnice
-potvrda o nekažnjavanju

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:


Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj"
Trg maršala Tita 6a
10000 Zagreb
 

Objava, 08.03.2013.