Natječaj za radno mjesto: pomoćni knjižničar

Tiflološki muzej u Zagrebu, na temelju članka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN br. 142/98), i članka 27, 28, 29. i 31. Statuta Tiflološkog muzeja, raspisuje
 

NATJEČAJ za radno mjesto
 
POMOĆNI KNJIŽNIČAR
na određeno vrijeme
 
Uvjeti:
 • srednja stručna sprema
 • stručni ispit za pomoćnog knjižničara
 • radno iskustvo pet godina na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje jednog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • probni rad dva mjeseca
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
 • dokaz o stručnoj spremi
 • potvrdu o radnom stažu ili presliku radne knjižice
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju kao i uvjerenje da protiv njih nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
 • životopis

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Tiflološkom muzeju, Augusta Šenoe 34/III, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja, s naznakom „Natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave nećemo razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
                                                                                                                            
Tiflološki muzej
 
Objava, 06.09.2013.