Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto: referent/referentica u računovodstvu

JAVNA USTANOVA
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
Jezuitski trg 4
10000 ZAGREB
 
 
 
Na temelju članka 27. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu, ravnateljica Galerije Klovićevi dvori raspisuje
 

 
NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na radno mjesto
 
 


1.   REFERENT/REFERENTICA U RAČUNOVODSTVU
- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme - zamjena do povratka zaposlenice s bolovanja
 
Uvjeti:
  • srednja stručna sprema ili završena gimnazija ekonomskog ili općeg smjera
  • najmanje 5 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • napredno poznavanje rada na računalu s posebnim naglaskom na knjigovodstvene programe.
 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
  • životopis
  • uvjerenje o završenom školovanju
  • presliku domovnice i osobne iskaznice.
 
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
 
O rezultatu izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
 


Galerija Klovićevi dvori
Ravnateljica:
dr.sc. Marina Viculin
 
Objava, 16.10.2013.