Natječaj za radno mjesto: knjigoveža

Na temelju suglasnosti Ministarstva kulture,  članka  25.  Statuta Državnog arhiva u Osijeku i članka 4. Pravilnika o radu Državnog arhiva u Osijeku, a suglasno odredbama članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/12), Državni arhiv u Osijeku raspisuje


NATJEČAJ

 


za popunu slobodnog sistematiziranog radnog mjesta
  1. knjigoveža,  jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca
 
Uvjeti:
  • SSS, grafičko usmjerenje ili KV knjigoveža
  • radno iskustvo na poslovima u grafičko-knjigoveškoj struci
  • posjedovanje potrebnih manualnih sposobnosti i vještina
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se obvezno testiranje i to provjera
manualnih sposobnosti i vještina u knjigoveškom uvezu, preuvezu i popravku uveza.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova, na natječaj se imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti
  • životopis
  • presliku domovnice
  • dokaze o stručnoj spremi
  • dokaze o radnom iskustvu (presklika radne knjižice
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Osijeku, Kamila Firingera 1, 31000 Osijek, s naznakom: „Za Natječaj“

Nepotpune i nepravodobne prijeve neće se razmatrati. O rezultetima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Priložena natječajna  dokumentacija se ne vraća.
 
                                                                                                                            
Državni arhiv u Osijeku

 
Objava, 28.06.2013.