Natječaj za radno mjesto: voditelj pravne službe

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg maršala Tita 6a,  objavljuje
 NATJEČAJ
         za radno mjesto voditelj pravne službe
 
Uvjeti:
- završen  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, Pravni fakultet
- poznavanje jednog svjetskog jezika
- poznavanje rada na osobnom  računalu
 
Prijavi je potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- preslika domovnice
- potvrda o nekažnjavanju
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj"
Trg maršala Tita 6a
10000 Zagreb
 
 


Objava, 08.03.2013.