Natječaj za radno mjesto: restaurator/ica pripravnik/ica

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
Carrarina 3, 52100 Pula


                                                                                                  
Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, ravnatelj  raspisuje
 
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO


Restaurator/ica-pripravnik/ca - jedan izvršitelj/ica
 
Uvjeti:            
  • mag. restauracije i konzervacije ili povjesničar i restaurator arhitektonskih i ambijentalnih dobara ili prof. likovne kulture, likovna akademija; ili bacc. restauracije i konzervacije ili povjesničar i restaurator arhitektonskih i ambijentalnih dobara ili likovne kulture, likovna akademija;
  • poznavanje jednog stranog jezika;
  • poznavanje rada na PC-u.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, na rok od godine dana.
 
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o poznavanju stranog jezika
  • preslik domovnice
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • kratki životopis 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj, zajedno sa skeniranom dokumentacijom, dostavljaju se na e-mail adresu: tajnica.ami@gmail.com, s naznakom „Natječaj za radno mjesto restaurator/ica pripravnik/ica“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.
 
 
 
 
  
Arheološki muzej Istre
     

 
Objava: 21.08.2013.