Natječaj za radno mjesto voditelja Odsjeka računovodstvenih poslova

Na temelju članka 24. Statuta Hrvatske knjižnice za slijepe i članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) te suglasnosti Ministarstva kulture, klasa: 612 -04/13-01/0054, urbroj: 532-06-02-02/5-13-02 od 16. travnja 2013., Hrvatska knjižnica za slijepe objavljuje


NATJEČAJ

za radno mjesto voditelja Odsjeka računovodstvenih poslova – 1 izvršitelj/ica na neodređeno (puno) radno vrijeme. 

Uvjeti:

– SSS ekonomskog smjera

– poznavanje osnova kompjutorske pismenosti i ovladavanje kompjutorskim programima

– dvije godine radnog iskustva

– probni rad dva mjeseca.Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice)

– preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– preslik radne knjižice.


Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Hrvatska knjižnica za slijepe, 10000 Zagreb, Šenoina 34/I, pp. 231, »Za natječaj – za zapošljavanje«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


 

Hrvatska knjižnica
za slijepe, Zagreb


 

Objava, 26.04.2013.