Natječaj za radno mjesto: Voditelj/ica marketinga i propagande

Muzejski dokumentacijski centar objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto
Voditelj/ica marketinga i propagande – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Opći uvjeti:

a) VSS ili mag. struke – Ekonomski fakultet (smjer marketing) ili Fakultet političkih znanosti (smjer novinarstvo) ili srodni fakultet

Posebni uvjeti:

a) najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima marketinga i/ili odnosa s javnošću
b) aktivno poznavanje 1 svjetskog stranog jezika (prednost poznavanje drugog svjetskog stranog jezika)
c) izvrsno poznavanje rada na PC-u
d) iskustvo rada u medijima (novinarsko iskustvo u praćenju kulture)

Prednost:
  1. razvijeni odnosi s novinarima i poznavanje stanja u hrvatskim medjima
  2. poznavanje ustrojstva i djelovanja muzejskog sustava u RH
  3. sposobnosti organizacije i koordiniranja aktivnosti
Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi
2. ispis evidencije radnog staža
3. domovnicu
4. životopis
5. uvjerenje o poznavanju stranog jezika

Prijave se šalju na: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10 000 Zagreb, s naznakom »Prijava na natječaj  Voditelj/ica marketinga i propagande  – ne otvaraj« i primaju u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir. Kandidati će o kvalifikacijskom razgovoru, užem izboru i rezultatima natječaja biti obaviješteni putem službenih stranica MDC-a www.mdc.hr.

Ravateljica MDC-a:
Višnja Zgaga, prof.


Zagreb, 11. 10. 2013.