Natječaj za popunu radnog mjesta: viši fizioterapeut

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15
 
 
objavljuje
 

N A T J E Č A J

                                              za popunu slobodnih radnih mjesta  
 
 
1.    VIŠI FIZIOTERAPEUT-1 izvršitelj m/ž
 
UVJETI:
 
- završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij fizioterapije, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07),
- 1 godina radnog staža,
- probni rad 2 mjeseca,
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta .
 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.Objava, 12.12.2013.