Poništenje dijela javnog natječaja - Državnog arhiva u Zadru

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U ZADRU
Klasa: 112-07/13-01/02
Urbroj: 2198-1-92-1-13-138
Zadar, 12.04.2013.
 
 
Na temelju Odluke ravnatelja Klasa: 112-07/13-01/02 Urbroj: 2198-1-92-1-13-137 od 12.04.2013. godine a, sukladno članku 14. Pravilnika o radu, Državni arhiv u Zadru objavljuje
 
PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
 
objavljenog u Narodnim novinama br. 28 od 06. ožujka 2013., na web-stranicama Državnog arhiva u Zadru, na web-stranicama Ministarstva kulture, te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, za radno mjesto pod točkom:
 
2. arhivist – vježbenik - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske
     poslove.
 
 
 
 
 
                                                                                              DRŽAVNI ARHIV U ZADRU