Natječaj za radna mjesta kazališnih umjetnika

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15
 
 
objavljuje
 

N A T J E Č A J

                              za popunu slobodnih radnih mjesta kazališnih umjetnika
 
 
 
  1. HARFA -1 izvršitelj Ž/M
 
UVJETI:
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
steklavisoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij harfe
-          probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
-          obvezna audicija,
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine
 
  1. VIOLONČELO TUTTI – 1 izvršitelj Ž/M
 
          UVJETI:
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
steklavisoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij violončela
-          probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
-          obvezna audicija,
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine
 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
 
 
 
 
 
 
 
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15
 
Objava, 01.06.2013.