Natječaj za radno mjesto: Viši/a stručni/a savjetnik/ca za muzejsku djelatnost // Viši/a kustos/ica

Muzejski dokumentacijski centar objavljuje
 
NATJEČAJ

za radno mjesto
Viši/a stručni/a savjetnik/ca za muzejsku djelatnost // Viši/a kustos/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Opći uvjeti:

a) VSS ili mag. struke – društveno-humanističkog smjera (prednost povijest umjetnosti, arheologija, muzeologija)
 
Posebni uvjeti:

a) najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima u muzejskoj djelatnosti
b) aktivno poznavanje 1 svjetskog stranog jezika (prednost poznavanje drugog svjetskog stranog jezika)
c) izvrsno poznavanje rada na PC-u
d) radno iskustvo na organizacijskim i koordinacijskim poslovima u muzejskoj struci
 
Prednost:
  • zvanje višeg kustosa
Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi
2. ispis evidencije radnog staža
3. domovnicu
4. životopis
5. uvjerenje o poznavanju stranog jezika
 
Prijave se šalju na: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10 000 Zagreb, s naznakom »Prijava na natječaj  Viši/a stručni/a savjetnik/ca za muzejsku djelatnost // Viši/a kustos/ica – ne otvaraj« i primaju u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir. Kandidati će o kvalifikacijskom razgovoru, užem izboru i rezultatima natječaja biti obaviješteni putem službenih stranica MDC-a www.mdc.hr.
 
Ravateljica MDC-a:
Višnja Zgaga, prof.
 

Zagreb, 11. 10. 2013.