Natječaj za radna mjesta nastavnika i suradnika u Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku


RASPISUJE  NATJEČAJ

 
  1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i radno mjesto predavača i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne humanističke znanosti, znanstvena grana metodika nastavnih predmeta humanističkih znanosti
  2. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i radno mjesto predavača i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika
  3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcije glazbe-sviranje klavir
  4. za izbor dva suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje likovna umjetnost, umjetnička grana slikarstvo
  5. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje kazališna umjetnost (scenska i medijska umjetnost), umjetnička grana gluma (glumac-lutkar)
  6. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za radno mjesto asistenta za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija
 
 
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o  radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03,198/03, 105/04,174/04,2/07. - OUSRH, 46/07,45/09., 63/11. i 94/13.) i Pravilnika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta-pročišćeni tekst.
Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju: Obrasci  su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim popisa radova i publikacija (u jednom primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u (u jednom primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom ''Za natječaj“      
 
         

 DEKANICA

 
                                                                            prof. dr.sc. Helena Sablić Tomić
 
Objava, 20.11.2013.