Natječaj za radno mjesto: kustos/ica

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
Carrarina 3, 52100 Pula
                                                                                                               
e-mail: arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr                                          
                                                                                                         
 
Zbog povećanog obima posla,temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, ravnatelj  raspisuje
 
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
 kustos/ica - dva izvršitelja/ice
 
 
Uvjeti:           
 
 • mag. arheologije ili povijesti umjetnosti kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij; dipl. arheolog ili povjesničar umjetnosti kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • položen stručni ispit za kustosa;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • poznavanje rada na PC-u.
 
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od šest mjeseci.
 
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:
 
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa
 • dokaz o poznavanju stranog jezika
 • dokaz o radnom iskustvu
 • preslik domovnice
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • kratki životopis 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj te skenirana dokumentacija dostavlja se na e-mail adresu: tajnica.ami@gmail.com , s naznakom: „Natječaj za radno mjesto kustos/ica“.  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom  u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.
 
 
Arheološki muzej Istre:
       Ravnatelj
                                                                   Darko Komšo
           viši kustos


 
Objava, 13.09.2013.