Natječaj za radno mjesto plesač-pjevač

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (˝Narodne novine˝, broj 115/10), Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg maršala Tita 6A, objavljuje
 
 
N A T J E Č A J
 
Za radno mjesto plesač-pjevač, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
- SSS
- prolazak na audiciji
- plesačko i pjevačko predznanje
 
Prijavi je potrebno priložiti:
  • životopis s fotografijom i naznakom visine i težine
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • preslika domovnice
  • potvrda o nekažnjavanju
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO,
 s naznakom: za natječaj
Trg maršala Tita 6a, Zagreb 
Objava, 15.03.2013.