Natječaj za radno mjesto: diplomirani knjižničar - informator u dječjem odjelu

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”
Koprivnica
 
 
Na temelju članka 23. točka 2. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica te Odluke Upravnog vijeća Knjižnice od 29.11.2013. godine raspisuje se

                                            PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM

 

 
DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – INFORMATOR U DJEČJEM ODJELU
 
Uvjeti:
-   visoka stručna sprema (VSS)
-   završen studij knjižničarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižničarstva
 
Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno-istraživačkog rada, spremnost za permanentno usavršavanje

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama, timski rad

Probni rad 3 (tri) mjeseca

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 
Rok za podnošenje prijave:  13.12.2013.
 
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.
 
Uz zamolbu priložiti:
      -     Životopis
-          Domovnicu
-          Diplomu o završenom školovanju
 
Prijave se šalju na adresu:
Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica s naznakom ''za natječaj, dipl. knjižničar-informator u Dječjem odjelu''.
 
Ravnateljica:
mr.sc. Dijana Sabolović-Krajina,
knjižničarska savjetnica


 
Objava, 06.12.2013.