Natječaj za za radno mjesto: plesač-pjevač (na određeno vrijeme)

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg maršala Tita 6a,  raspisuje
 

NATJEČAJ

za radno mjesto plesač-pjevač, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme-zamjena za zaposlenicu koja koristi rodiljni dopust.
 

Uvjeti:
- SSS
- prolazak na audiciji
 
 
Prijavi je potrebno priložiti:
-životopis s fotografijom i naznakom visine i težine
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-preslika domovnice
-potvrda o nekažnjavanju
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj"
Trg maršala Tita 6a
10000 Zagreb
 

Objava: 10.7.2013.