Natječaj za rukovoditelja službe pravnih i općih poslova

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15
  
objavljuje   

 O G L A S

za popunu slobodnog radnog mjesta  
 
 
 

  1.  RUKOVODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA– 1 izvršitelj ž/m
  • UVJETI: -    Završen integrirani preddiplomski i dipolmski sveučilišni studij ili   specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07): s područja društvenih znanosti, studij prava,
                    -  3 godine radnog iskustva u struci,
                    -  Probni rad 6 mjeseci,
                    -  informatička pismenost,
                    -  položen pravosudni ispit,
                    -  znanje barem jednog stranog jezika
 
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
 
 
 
Objava, 25.11.2013.