Natječaj za radno mjesto administrativni tajnik-tajnica ravnateljice

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg maršala Tita 6a,  raspisuje
 


NATJEČAJ
              za radno mjesto administrativni tajnik-tajnica ravnateljice
 
Uvjeti:
- srednja stručna sprema-Gimnazija
- najmanje 3 godine radnog iskustva na istim i sličnim poslovima
- znanje engleskog jezika
- napredno poznavanje rada na računalu
 
Prijavi je potrebno priložiti:
-životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-preslika domovnice
-potvrda o nekažnjavanju u izvorniku
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja moguće je provesti testiranje i intervju (razgovor) radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj"
Trg maršala Tita 6a
10000 Zagreb


 
Objava, 12.06.2013.