Natječaj za radno mjesto: receptant/ica- prodavač/ica-portir/ka

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
Carrarina 3, 52100 Pula
Fax. 052/351-333
e-mail: arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr                                           
                                                                                 
 

Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, ravnatelj muzeja raspisuje
 
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
receptant/ica-prodavač/ica-portir/ka - devet izvršitelja/ica
 
Uvjeti:           
 
  • SSS
  • Poznavanje rada na PC-u
  • Poznavanje jednog stranog jezika
 
 
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme.
 
 
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjereni preslik)
  • preslik domovnice
  • dokaz o poznavanju stranog jezika
  • uvjerenje o nekažnjavanju (original ili ovjereni preslik)
  • kratki životopis 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj i skenirani dokumenti dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: tajnica.ami@gmail.com , s naznakom „Natječaj za radno mjesto receptant/ica-prodavač/ica-portir/ka“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.
 
 

 
Arheološki muzej Istre:
Ravnatelj
                                                                       Darko Komšo
                                                                                 viši kustos
 
Objava, 13.03.2013.