Natječaja za radna mjesto: kustosa, kustosa – pripravnika, voditelja odnosa s javnošću i administrativnog tajnika

JAVNA USTANOVA
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
Jezuitski trg 4, 10000 ZAGREB
 
  
Na temelju članka 27. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu, ravnateljica Galerije Klovićevi dvori raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na radna mjesta:

 
 
 
1.   KUSTOS/KUSTOSICA
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
 • magistar/magistra povijesti umjetnosti (VSS)
 • položen stručni ispit za kustosa/kustosicu
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Prednost će imati kandidati s izraženim organizacijskim sposobnostima, iskustvom u samostalnom vođenju izložbenih projekata, te iskustvom stečenim radom na međunarodnim kulturnim projektima.
 
 
2.   KUSTOS/KUSTOSICA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:

 • završen diplomski studij društvenog usmjerenja (VSS)
 • aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika
 • napredno poznavanje rada na računalu.
Prednost će imati kandidati s izraženim organizacijskim sposobnostima, iskustvom u samostalnom vođenju izložbenih projekata, te iskustvom kritičarskog i uredničkog posla na stručnim izdanjima.
 
 
2.   VODITELJ/VODITELJICA ODNOSA S JAVNOŠĆU
      - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
      Uvjeti:
 • završen diplomski studij društvenog usmjerenja (VSS)
 • položen stručni ispit za kustosa/kustosicu
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti
 • aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu.
Prednost će imati kandidati s iskustvom u samostalnom vođenju projekata u kulturi i kreiranju promidžbenih kampanja, te sposobnošću uspješnog istovremenog rada na više projekata.
 
 
3.   ADMINISTRATIVNI TAJNIK/TAJNICA
            - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
      Uvjeti:
 • srednja stručna sprema ili završena gimnazija općeg ili društvenog smjera
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • napredno poznavanje rada na računalu.
Prednost će imati kandidati s radnim iskustvom na poslovima špedicije, izobrazbom u području javne nabave, te znanjem još jednog stranog jezika.
 
 Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • uvjerenje o završenom školovanju
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod 1. i 3.
 • presliku domovnice i osobne iskaznice.
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
 
O rezultatu izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
 
 
 
Galerija Klovićevi dvori
Ravnateljica:
dr.sc. Marina Viculin

 
Objava, 09.08.2013