Natječaj za imenovanje ravnatelja Kazališta Marina Držića u Dubrovniku

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj 71/06 i 121/13) i članka 19. Statuta Gradskog kazališta Marina Držića, Kazališno vijeće raspisuje
NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Kazališta Marina Držića u Dubrovniku


 

I. Za ravnatelja Kazališta Marina Držića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– visoka stručna sprema (VII./1)

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti

– radno iskustvo u kazalištima ili scensko-
-glazbenim djelatnostima od najmanje tri godine ili pet godina radnog iskustva u drugim društvenim djelatnostima

– znanje jednoga stranog jezika.

II. Ravnatelj kazališta imenuje se na četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

III. Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje poslovanja KMD-a sastavni je dio ovog natječaja. Za vrijeme natječajnog roka, Kazališno vijeće osigurati će svakom kandidatu uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje. Podaci su dostupni kandidatima u Kazalištu Marina Držića, radnim danom od 9 do 15 sati, od objave ovog natječaja do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, uz napomenu da podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

IV. Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je priložiti:

– razrađeni četverogodišnji program rada KMD-a, koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa,

– dokaz o stručnoj spremi

– kratak životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– dokaz o radnom iskustvu

– dokaz o državljanstvu

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)

V. Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave u dnevnom tisku i u Narodnim novinama na adresu: Kazalište Marina Držića, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«.

VI. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

VII. O izboru i imenovanju ravnatelja prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište Marina Držića
Dubrovnik
 

Objava, 09.11.2013.
Narodne novine br.: 134