Natječaj za radno mjesto dokumentarist/ica

Muzejski dokumentacijski centar objavljuje


NATJEČAJza radno mjesto dokumentarist/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena djelatnice do povratka s rodiljnog dopusta)


Opći uvjeti:
a) VSS ili mag. struke – društveno-humanističkog smjera (prednost povijest umjetnosti, arheologija, muzeologija)


Posebni uvjeti:
a) položen stručni ispit za dokumentarista (na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog stručnog ispita uz uvjet polaganja po stjecanju uvjeta za pristup stručnom ispitu)
b) aktivno poznavanje 1 svjetskog stranog jezika (prednost poznavanje drugog svjetskog stranog jezika)
c) izvrsno poznavanje rada na PC-u
d) radno iskustvo od najmanje godine dana na muzejskim i/ili dokumentarističkim poslovima
e) radno iskustvo u radu s bazama podataka i sa sustavima za upravljanje sadržajem

Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi
2. preslik radne knjižice
3. domovnicu
4. životopis

Prijave se šalju na: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10 000 Zagreb, s naznakom »Prijava na natječaj DOKUMENTARIST/ICA – ne otvaraj« i primaju u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir. Kandidati će o kvalifikacijskom razgovoru, užem izboru i rezultatima natječaja biti obaviješteni putem službenih stranica MDC-a www.mdc.hr.

Ravateljica MDC-a:
Višnja Zgaga, prof.
 

Objava, 19.06.2013.