Natječaj za radno mjesto: dokumentarist/dokumentaristica

ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE
Carrarina 3, 52100 Pula
Tel: 052/351 303; fax: 052/351 333                                                 
e-mail: arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr                                        
                                                                                                         
 
 
 
Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, ravnatelj  raspisuje
 
                                
   NATJEČAJ
 
 
za radno mjesto dokumentarist/dokumentaristica (1 izvršitelj)
 
Uvjeti:            
 
 • mag. arheologije ili povijesti umjetnosti ili povijesti kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij ili dipl. arheolog ili povjesničar umjetnosti ili povjesničar ili prof. likovne kulture, likovna akademija kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij ili dipl. informatolog – smjer muzeolog;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • položen stručni ispit za dokumentarista/dokumentaristicu;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • poznavanje rada na PC-u.
 
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.
 
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjereni preslik);
 • preslik radne knjižice;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za dokumentarista/ dokumentaristicu;
 • preslik domovnice;
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • kratki životopis 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj te skenirana dokumentacija dostavlja se na e-mail adresu: tajnica.ami@gmail.com, s naznakom „Natječaj za radno mjesto dokumentarist/dokumentaristica“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom  u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.
 
 
 
Arheološki muzej Istre
Ravnatelj: Darko Komšo


 
Objava, 16.01.2012.