Poništenje natječaja - Umjetnička akademija u Osijeku

U Osijeku, 19. travnja 2013. godine
 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
 

Poništava  natječaj

 
objavljen 25. srpnja  2012. u ''Narodnim Novinama'' (br. 85/12.), ''Glasu Slavonije'', Ministarstvu kulture, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Internet stranici Umjetničke akademije u Osijeku, za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje primijenjena umjetnost, umjetnička grana oblikovanje zvuka.
 
 
 
 
 
                                                                                                          DEKANICA
                                                                                                         
                                                                                              Prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić

 
Objava, 24.04.2013.