Natječaj za radno mjesto električar

Ustanova Kinematografi Dubrovnik na temelju Pravilnika o radu i zapošljavanju  te zaključka gradonačelnika klasa 100-01/13-01/13 od 10.travnja 2013. g. raspisuje natječaj za slobodno radno mjesto
 
 
                                               KUĆNI MAJSTOR (ELEKTRIČAR)
                                                             u objektima Ustanove
 
 
Vrsta zaposlenja : Na neodređeno, probni rad 3 mjeseca
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Razina obrazovanja : SSS tehničkog smjera , KV  ( prednost električar)
Radno iskustvo : Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
Ostalo: Vozačka dozvola B kategorije
 
Uz prijavu na natječaj  kandidati su dužni dostaviti :
 
1.   Životopis
2.   Preslik domovnice
  1. Preslik radne knjižice
  2. Preslik svjedodžbe 
  3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
6.   Dokaz o sposobnosti upravljanja B kategorijom vozila
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
 
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
 
 
Prijave na natječaj podnose se na adresu: Kinematografi Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 42, 20000 Dubrovnik zaključno sa 25. svibnja 2013.godine.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Nakon izvršnosti rješenja o prijemu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte vratit će se dokumentacija priložena prijavi.
.
 
 
Kinematografi Dubrovnik
 


Objava, 13.05.2013.