Poništenje javnog natječaja - Državni arhiv u Zadru

Na temelju Odluke o poništenju dijela javnog natječaja(Klasa: 112-07/18-01/02, URBROJ: 2198-1-92-1-18-8 od 8. lipnja 2018.godine), a sukladno članku 14. Pravilnika o radu, Državnog arhiva Zadru objavljuje se
 
PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
 
objavljenog u Narodnim novinama br. 42. od 9. svibnja 2018. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Zadru, te na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, za radno mjesto:
 
arhivski tehničar-reprograf (m/ž)  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (osam mjeseci), s punim radnim vremenom zbog privremenog povećanja opsega posla.
 
 
                                                                                              Državni arhiv u Zadru

 
Objava: 13.06.2018.