Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - HNK Zagreb

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta 

1. RUKOVODITELJ PRODAJE- 1 izvršitelj ž/m

UVJETI: 

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
iz područja društvenih i humanističkih znanosti
- 5 godina radnog iskustva
- probni rad 6 mjeseci
- znanje jednog svjetskog jezika,
- iznimne komunikacijske vještine,
- visoka razina pismenosti,
- informatička pismenost


2. PREDRADNIK TRANSPORTA U KAZALIŠTU- 1 izvršitelj m/ž

UVJETI:
           - SSS,KV vozač
          - 1 godine radnog staža,
          - probni rad 2 mjeseca
          - vozačka dozvola B,C, D i E kategorije
          -završen tečaj specijaliste zaštite okoliša
         - provjera zahtjevanih vještina i znanja

3.KOSTIMER ŽENSKE GARDEROBE U KAZALIŠTU- GARDEROBIJER- 1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

- probni rad 2 mjeseca,
- provjera zahtjevanih vještina i znanja

4. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU- 2 izvršitelja

UVJETI:

- probni rad 2 mjeseca
- provjera zahtjevanih vještina i znanja

5.MODELAR-HERIHTER- 1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

- SSS obućarski smjer ili KV postolar
- probni rad 2 mjeseca

6. DOSTAVLJAČ – 1 izvršitelj m/ž

UVJETI:
- SSS
- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

7. HARFIST- 1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij harfe.
- obvezna audicija
- probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.
Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta sa životopisom dostaviti do 19. veljače 2018.
Audicija će biti održana 05. ožujka 2018. u 17,00 sati

8. UDARALJKAŠ- 1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij udaraljki.
-  obvezna audicija
- probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.
Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta sa životopisom dostaviti do 19. veljače 2018. Audicija će biti održana 05. ožujka 2018. u 15,00 sati

9. PRVA VIOLINA- 1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
- obvezna audicija
- probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta sa životopisom dostaviti do 27. siječnja 2018. Audicija će biti održana 08. veljače 2018. u 15,00 sati

Nepotpune i nepravovremene ponude za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 
Objava: 17.01.2018.