Natječaj za radno mjesto - Dubrovački simfonijski orkestar

Dubrovački simfonijski orkestar raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
 
– radnika – umjetnika (m/ž)
1. I. violina, tutti – (1) na neodređeno puno radno vrijeme
2. I. flauta, (1) na određeno puno radno vrijeme,
do povratka radnika na rad zbog privremene nesposobnosti za rad (rodiljni dopust).

Uvjet: završena muzička akademija (VSS) magistar muzike

Audicije će se održati 14. prosinca 2018. u 10 sati na adresi: Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik (Slanica – tvrđava Revelin).

Pozivi za audiciju bit će poslani najkasnije do 26. listopada 2018.

Program audicije, prijavnica i sve obavijesti o polaganju iste, kao i pravila natječaja, bit će objavljen na stranici www.dso.hr najkasnije do 20. rujna 2018.

Kandidati trebaju dostaviti: ispunjenu prijavnicu (preuzeti s www.dso.hr), kopiju diplome i životopis na adresu: Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik, ili na e-adresu: pravo@dso.hr, s naznakom »Za natječaj«, zaključno s danom 16. listopada 2018.
Dokumentacija mora biti dostavljena na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Nepotpune, nepravovremene te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete navedene u natječaju neće se razmatrati.
Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati nijednog od prijavljenih kandidata/kinja.
Radni odnos s umjetnicima koji su strani državljani zasniva se nakon pribavljanja dozvole za boravak i rad.

 
Dubrovački simfonijski orkestar


 
Objava: 14.9.2018.