Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje


N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta
  
 
 
1. BRAVAR- 1 izvršitelj
UVJETI:
SSS, KV bravar
provjera zahtjevanih vještina
probni rad 2 mjeseca
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja
 
2. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU - 2 izvršitelja
UVJETI:
KV
provjera zahtjevanih vještinai znanja
probni rad 2 mjeseca
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme                                             
 
3. VLASULJAR- 1 izvršitelj
UVJETI:
                - SSS, frizer
               - provjera zahtjevanih vještina
               - probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja
 
4. KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER-2 izvršitelj
UVJETI:
  •  SSS, tekstilnog smjera ili KV krojač,znanje najmanje jednog stranog jezika,
  • provjera zahtjevanih vještinai znanja
  • probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme
 
 
5. MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE - 1 izvršitelj
UVJETI:
  • SSS,
  • 3 godine radnog staža,
  • znanje najmanje jednog stranog jezika,
  • provjera zahtjevanih vještina i znanja
  • probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 
Objava: 7.11.2018.