Natječaj za radno mjesto plesač pjevač Ansambla LADO

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/2017), suglasnosti Ministarstva kulture od 16. ožujka 2018. godine (KLASA:112-01/18-01/0261, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-01) i suglasnosti Ministarstva kulture od 25. travnja 2018. godine (KLASA:112-01/18-01/0329, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-04), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a,  raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto plesač pjevač Ansambla LADO, 4 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme
 

Uvjeti:
 
- SSS,
- plesno i pjevačko iskustvo,
- položena audicija.
 
Prijavi je potrebno priložiti:


-životopis,
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
-dokaz o stečenom plesnom i pjevačkom iskustvu,
-domovnicu (preslika),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "za natječaj plesač pjevač Ansambla LADO"
Trg Republike Hrvatske 6a
10 000 Zagreb.Objava: 30.05.2018.