Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kazališta Marina Držića u Dubrovniku

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj 71/06, 121/13, 26/14) i članka 19. Statuta Gradskog kazališta Marina Držića, Kazališno vijeće Kazališta Marina Držića raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kazališta Marina Držića u Dubrovniku.

I. Za ravnatelja/ravnateljicu Kazališta Marina Držića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

– radno iskustvo u kazalištima ili scensko-glazbenim djelatnostima od najmanje tri godine ili pet godina radnog iskustva u drugim društvenim djelatnostima,

– znanje jednoga stranog jezika.

II. Ravnatelj/ravnateljica kazališta imenuje se na četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

III. Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje poslovanja KMD-a sastavni je dio ovog natječaja. Za vrijeme natječajnog roka, Kazališno vijeće osigurat će svakom kandidatu/kandidatkinji uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje. Podaci su dostupni kandidatima u Kazalištu Marina Držića, radnim danom od 9 do 15 sati, od objave ovog natječaja do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, uz napomenu da podatke koje sazna uvidom, kandidat/kandidatkinja ne smije javno iznositi niti objavljivati.

IV. Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je priložiti:

– razrađeni četverogodišnji program rada KMD-a, koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa,

– dokaz o stručnoj spremi,

– kratak životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– dokaz o radnom iskustvu,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica),

– dokaz da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana),

– preslik potvrde o poznavanju jednog svjetskog jezika ili preslik indeksa ili izvornik vlastoručno potpisane izjave o poznavanju jednog svjetskog jezika.

V. Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Kazalište Marina Držića, Kovačka 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja« – ne otvaraj.

VI. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

VII. O izboru i imenovanju ravnatelja/ravnateljice prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


Kazalište Marina Držića Dubrovnik

 

Objava: 13.06.2018.