Natječaj za radna mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  
 
1. INSPICIJENT-ŠAPTAČ- 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
            integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • audicija obvezna,
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniova se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
 
2. VATROGASAC- 1 izvršitelj
 
UVJETI:
          -SSS vatrogasni tehničar, ili KV vatrogasac,
          - probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijem do povratka djelatnika s bolovanja.
 

3. MANIPULANT U ODRŽAVANJU-POSPREMAČICA- 2 izvršitelja
 
UVJETI:
           -NSS,
          - probni rad 1 mjesec
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja
 

4. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE- 1 izvršitelj
 
UVJETI:
           -SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,
           - 1 godina radnog staža,
           - probni rad 2 mjeseca,
           - provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.
 
 
 
5. VODITELJ POZORNICE- 1 izvršitelj
 
UVJETI: 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
            integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
 • stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti,
 • 3 godine radnog staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na vektorskim softverima (autocad ili archicad) te programa za tablično računanje (excel isl),
 • organizacijske i komunikacijske vještine,
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u ZagrebuObjava, 17.12.2018.