Natječaj za radno mjesto informatički referent - Hrvatska knjižnica za slijepe

HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE, 10000 ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 80/1 (ulaz iz Šenoine 34/1)
 
objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos:
 
INFORMATIČKI REFERENT
Izvršitelj/ica: 1
                                  
Uvjeti:
 
- SSS tehničkog smjera
- Poznavanje osnova kompjutorske pismenosti i ovladavanje kompjutorskim programima i 
  asistivnom tehnologijom
- Jedna godina radnog iskustva, poželjno posjedovanje vozačke dozvole za vozila B kategorije
 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- molbu
- motivacijsko obrazloženje na hrvatskom jeziku
- životopis
- preslik svjedodžbe završnog ispita
- preslik vozačke dozvole za vozila B kategorije
- uvjerenje o nekažnjavanju
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (objava je bila 16. svibnja 2018. godine).
 
Prema potrebi će kandidati biti testirani vezano uz informatičku pismenost.
 
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Molbe s oznakom "Za natječaj za zapošljavanje" i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Hrvatska knjižnica za slijepe, 10000 Zagreb, Šenoina 34/1, pp. 231
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 


Objava, 16.5.2018.