Javni poziv za imenovanje umjetničkog ravnatelja Međunarodne smotre folklora Zagreb

Na temelju članka 7. Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb („Narodne novine“, br. 69/14 i 56/17) ministar kulture upućuje

 
JAVNI POZIV
za imenovanje umjetničkog ravnatelja Međunarodne smotre folklora Zagreb
 
Pozivaju se istaknuti stručnjaci i kulturni djelatnici koji svojim dosadašnjim radom i dostignućima mogu pridonijeti promicanju, predstavljanju i čuvanju bogatstva folklornog nasljeđa, narodnog stvaralaštva, etnografskog poznavanja glazbe, plesa, običaja, igara, narodnog ruha, obreda, predaja, jezika, narječja i narodnih govora hrvatske nacionalne kulture, afirmiranju vrijednosti zavičajnog plesnog, glazbenog, jezičnog i običajnog izražavanja, te svjetske kulture baštine da podnesu prijavu za imenovanje umjetničkog ravnatelja Međunarodne smotre folklora Zagreb (u daljnjem tekstu:Smotra).
Umjetnički ravnatelj Smotre imenuje se na razdoblje od dvije godine. Naknadu za rad umjetničkog ravnatelja Smotre određuje ministar kulture posebnom odlukom, a ista se isplaćuje iz odobrenih sredstava za Smotru.

Prijava, uz koju je obvezno priložiti životopis i dokaze iz kojih proizlazi da je kandidat istaknuti stručnjak i kulturni djelatnik kako je prethodno navedeno,  podnosi se u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10000 ZAGREB
s naznakom „Prijava za umjetničkog ravnatelja Smotre“.
Objava, 18.7.2018.