Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje


N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
  
 
 
1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE- 1 izvršitelj
UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike,
 

 • 3 godine radnog staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje programa za crtanje – autocad,
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniova se na neodređeno vrijeme.
 
2. RUKOVODITELJ PRODAJE- 1 izvršitelj
UVJETI:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 3 godine radnog staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • visoka razina pismenosti,
 • informatička pismenost,
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na određeno vrijem do povratka djelatnika s bolovanja.
 
3. RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE- 1 izvršitelj
UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije,
 • 5 godina radnog staža,
 • najmanje 1 godina na poslovima proračunskog računoodstva,
 • da se ne nalazi pod istragom,
 • da nema sudsku zabranu obavljanja financijskih poslova,
 • poznavenje izrade financijskih izvješća,
 • informatička pismenost,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
 
4. RUKOVODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA- 1 izvršitelj
UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, studij prava,
          - 5 godina radnog staža na pravnim poslovima,
          - da se ne nalazi pod istragom,
          - položen pravosudni ispit,
          - izvrsno poznavanje radnog, autorskog, stvarnog i obveznog prava, kao i ostalih propisa koji se primjenjuju na kazališnu djelatnost,
          - znanje najmanje jednog stranog jezika,
          - iznimna komunikacijske vještine,
          - informatička pismenost
          - probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
 
5. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PERSONALNE POSLOVE- 1 izvršitelj
UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 4 radnog staža,
 • informatička pismenost,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • probni rad 6 mjeseci.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
 
6. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU- 1 izvršitelj
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja,
          - 3 godine radnog staža,
          - znanje najmanje jednog stranog jezika,
          - informatička pismenost,
          - visoka razina pismenosti,
          - iznimne komunikacijske vještine,
          - poznavanje i korištenje suvremenih informacijskih alata i kanala komuniciranja,
          - probni rad 6 mjeseci.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
 
7.VODITELJ RAČUNOVODSTVA - ZA OBRAČUN PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIKA- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
 • informatička pismenost,
 • poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu i radu u COP-u
 • probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

8.VODITELJ PRIJEVOZA I DOSTAVE- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS,KV vozač,
 • 5 godina radnog staža,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

9. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU- 1 izvršitelj
           - KV,
           - provjera zahtjevanih znanja i vještina
           - probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

10. MANIPULANT U ODRŽAVANJU- POSPREMAČICA- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • NSS,
 • probi rad 1 mjsec
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

11. VLASULJAR- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS-fizer
 • provjera zahtjevanih znanja i vještina,
 • probni rad 2 mjeseca.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

12. MASKER- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS –kozmetička,
 • škola primjenjene umjetnosti,
 • provjera zahtjevanih znanja i vještina
 • probni rad 2 mjeseca.
Radni odnos zasniva se na oodređeno vrijeme.       
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 
Objava: 23.11.2018.