Natječaj za popunu radnog mjesta - Radnik na održavanju prostora - JU Spomen područje Jasenovac

 
Na temelju članka 35. Statuta Javne ustanove Spomen područja Jasenovac, ravnatelj Javne ustanove raspisuje:
 
 
N a t j e č a j 
 
Za popunu radnog mjesta Radnik na održavanju prostora
 
- 1 izvršitelj/ica na određeno vijeme do povratka djelatnika s bolovanja

Uvjeti:

- NKV i SSS
- vozačka dozvola B kategorija
- radno iskustvo 1godina
 
Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
  • životopis
  • dokaz o završenom školovanju (preslik diplome)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
  • kopija vozačke dozvole
  • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci (preslik) 


O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: Javna Ustanova Spomen područje Jasenovac, Braće Radića 147, 44324 Jasenovac (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati).Objava: 10.08.2018.