Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Tiflološkog muzeja

Na osnovi članka 38. stavka 2. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 110/15) i članaka 21. i 22. Statuta Tiflološkog muzeja,  muzejsko vijeće Tiflološkog muzeja raspisuje

NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE 
TIFLOLOŠKOG MUZEJA


 

Za ravnatelja Muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
- ima najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Na natječaj se mogu javiti, pod ravnopravnim uvjetima, osobe oba spola.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze:

       -     životopis,
       -     prijedlog četverogodišnjeg programa rada Tiflološkog muzeja,
  • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika
  • dokaz o stručnoj spremi – diploma (preslika),
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis)
  • dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerija,
  • dokaz o državljanstvu – (preslika),
  • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Tiflološki muzej, 10000 Zagreb, Augusta Šenoe 34, s naznakom «Javni natječaj za ravnatelja muzeja - ne otvarati».
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana.
 
Tiflološki muzej


 
Objava, 18.5.2018.