Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje


N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta 
 
 
 
1. PJEVAČ OPERNOG ZBORA- 2 ALTA 1 BAS 1 TENOR
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: polje glazbene umjetnosti, studij pjevanja
 • obvezna audicija
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme: 1 ALT i 1 BAS na 2 do 4 godine;
 1 ALT do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, 1 TENOR do povratka djelatnika s bolovanja.
Audicija će biti održana 27. studenog 2018. od 10,30 sati
 
2. PRVI PUHAČ-PRVA OBOA- 1 izvršitelj
UVJETI:
 •         - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: polje glazbene umjetnosti, studij oboe
 • obvezna audicija
Radni odnos zasniva se na određeno vrijem do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta.
Audicija će biti održana 26. studenog 2018. u 10,30 sati
 
 
3. MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS,
 • 3 godine radnog staža
 • probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme
 
4. SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU, DRAMI I OPERI- 1 izvršitelj
UVJETI:
 • SSS,
 • 3 godine radnog staža
 • probni rad 2 mjeseca
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • informatička pismenost
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 
Objava: 12.10.2018.