Odluka o poništenju natječaja - Državni arhiv u Karlovcu

Sukladno članku 10. Statuta Državnoga arhiva u Karlovcu i članku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22), ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu donosi
 
 
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
 

I.
Poništava se javni natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto voditelj računovodstva (računovođa) – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, rodiljnog dopusta i roditeljskog dopusta (zamjena)  koji je objavljen dana 20. siječnja 2023. godine na oglasnoj ploči i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te na web-stranici i na oglasnoj ploči Državnog arhiva u Karlovcu.
 
II.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te na web-stranici i na oglasnoj ploči Državnog arhiva u Karlovcu.
 
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Državni arhiv u Karlovcu