Odluka o poništenju javnog natječaja - Muzej Mimara

Na temelju članka čl. 28. i 29. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5, OIB: 78141312758 (u daljnjem tekstu: Muzej Mimara), ravnateljica Muzeja Mimara, dana  8. veljače 2023. godine donosi  sljedeću
 
 
O D L U K U
O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
 
 
1. Poništava se javni natječaj za popunu radnih mjesta:

- Voditelj/ica računovodstva – radno mjesto službenika I. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
- Računovodstveni/a referent/ica - radno mjesto službenika III. vrste-stručni referent – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama br. 154/2022 te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Muzeja Mimara, Ministarstva kulture i medija RH, te na oglasnoj ploči Muzeja dana 28. 12. 2022. g.
 
2. Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Muzeja Mimara i Ministarstva kulture i medija i na oglasnoj ploči muzeja.
 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
4. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
 
 
                                                                        
                                                                        
                                                                                                Za Muzej Mimara:
  
                                                                                                 Ravnateljica
                                                                mr. sc. Lada Ratković Bukovčan