Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Dubrovački simfonijski orkestar

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
raspisuje
N A T J E Č A J

za radno mjesto radnika – umjetnika (m/ž)

 
1. I VIOLINA, tutti – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme
2. II VIOLINA, tutti – (jedan glazbenik), na neodređeno puno radno vrijeme

UVJET: završena Muzička akademija – (VSS) magistar muzike

Audicije će se održati u četvrtak, 6. travnja 2023. na adresi: Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik (Slanica – tvrđava Revelin)
Program audicije, prijavnica i sve obavijesti o polaganju iste, kao i pravila natječaja, bit će objavljeni na stranici www.dso.hr do 21. veljače 2023. godine. 

Kandidati trebaju dostaviti: ispunjenu Prijavnicu (preuzeti s https://www.dso.hr/natjecaji/); kopiju diplome i životopis na adresu Dubrovački simfonijski orkestar, Svetoga Dominika 9, 20000 Dubrovnik, Republika Hrvatska, ili na e-mail pravo@dso.hr, s naznakom „Za natječaj“, zaključno s danom 27. veljače 2023.

Pozivi za audiciju bit će poslani do 3. ožujka 2023. godine. 

Dokumentacija mora biti dostavljena na hrvatskom ili na engleskom jeziku.

Nepotpune, nepravodobne te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete navedene u ovom natječaju neće se razmatrati.

Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata/kinja.

Radni odnos s umjetnicima koji su strani državljani zasniva se po pribavljanju dozvole za boravak i rad.
Dubrovački simfonijski orkestar