Sufinanciranje hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Europske unije Kultura i Kreativna Europa u 2016. godini (7.4.2016.)

    Ministarstvo kulture nastavlja s iznimno uspješnom višegodišnjom praksom sufinanciranja hrvatskih institucija koje sudjeluju u europskim projektima. Temeljem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura u 2016. godini podržano je ukupno 28 programa.

     Većina projekata sufinanciranih u ovoj godini se mogu pronaći u brošuri Kreativna Europa 2014. gdje su objavljeni prvi uspješni hrvatski projektima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura (2014. – 2020.). U njoj se nalazi čak 24 europska projekta suradnje (18 malih i 6 velikih), 4 projekta književnih prijevoda i 2 platforme kojima je Republika Hrvatska bila zastupljena među uspješnim projektima s natječaja 2014. godine.

     Ured Kreativne Europe stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja, organizaciju radionica i info-dana na temu programa Kreativna Europa.

Sufinanciranje hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Europske unije Kultura i Kreativna Europa.pdf