Odgođen Poziv za natječaj za potprogram Kultura u programu Kreativna Europa (5.9.2016.)


     Poziv za natječaj za sufinanciranje projekata  u potprogramu Kultura u programu EU Kreativna Europa za kategorije projekti suradnje, europske mreže i europske platforme još nije objavljen. 

     Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) koja provodi Natječaj objavila je da će novi raspored rokova za 2017. godinu u narednim danima biti poznat.   

     Izvršna agencija (EACEA) savjetuje da se za pripremu projekata za Natječaj koriste formulari i dokumentaciju s prethodnog Poziva kao predložak ili inspiraciju s obzirom na to da novi još nisu objavljeni, ali svakako treba imati na umu da je dokumentacija podložna promjenama.[1]

     O svim daljnjim promjenama i novostima vezanim uz ove Pozive, pravodobno ćemo Vas obavještavati putem naših web stranica.