U ožujku 2018. očekujemo Poziv za potporu književnim prijevodima u programu Kreativna Europa potprogram Kultura (29.1.2018.)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) objavila je indikativni raspored Poziva za potporu književnim prijevodima koji se provodi u programu Kreativna Europa potprogram Kultura, čija se objava očekuje u drugom tjednu ožujka, a rok za predaju prijava očekuje se u drugom tjednu svibnja 2018. godine. Rezultati ovog Poziva očekuju se koncem ljeta odnosno početkom rujna 2018. godine.

INDIKATIVNI RASPORED 

OBJAVA POZIVA drugi tjedan ožujka 2018.
ROK ZA PREDAJU PRIJAVA drugi tjedan svibnja 2018.
REZULTATI kraj kolovoza / početak rujna 2018.
 
KATEGORIJE
Ovisno o trajanju, potrebama i ciljevima projekata, prijavitelji će morati odabrati između dvije kategorije podrške:
• Kategorija 1 - dvogodišnji projekti
Ova kategorija podrške sastoji se od prevođenja i promocije paketa od 3 do 10 prihvatljivih književnih djela iz i na prihvatljive jezike u periodu od  2 godine.
Posebna financijska potpora za projekt iz u kategoriji 1 ne smije prijeći € 100.000,00 što predstavlja najviše 50% prihvatljivih troškova.
 
• Kategorija 2 – trogodišnji projekti uz potpisivanje partnerskog sporazuma (Framework partnership agreements – FPA)
Ova kategorija podrške, s maksimalnim trajanjem od 3 godine, sastoji se od prevođenja i promocije paketa od 3 do 10 prihvatljivih književnih djela „iz“ i „na“ prihvatljive jezike godišnje. Drugim riječima, nositelji FPA-a morat će prevoditi, objavljivati ​​i promovirati 9 do 30 knjiga tijekom trogodišnjeg trajanja okvirnog partnerskog sporazuma.
Godišnja potpora dodijeljena u okviru FPA za potporu projektima književnih prijevoda ne smije prelaziti € 100.000,00 godišnje (ili 300 000 tijekom trogodišnjeg trajanja FPA), a koji ne predstavlja više od 50% prihvatljivih troškova.
 
Ukupni proračun za sufinanciranje projekata književnih prijevoda u okviru kategorije 1 i kategorije 2, procjenjuje se na € 3,6 milijuna.
 
KRITERIJI DODJELE POTPORE
 
Prihvatljivi prijavitelji u obje kategorije ocjenjivat će se temeljem sljedećih kriterija:
1. Relevantnost (40 bodova): Ovaj kriterij procjenjuje na koji će način projekt doprinijeti transnacionalnoj cirkulaciji i raznolikosti djela europske književnosti te poboljšati joj pristup.
2. Kvaliteta sadržaja i aktivnosti (25 bodova): Ovaj kriterij procjenjuje na koji se način projekt provodi (kvaliteta prevođenih radova, iskustvo osoba zaduženih za projekt i radne odredbe).
3. Promocija i komunikacija unutar Europe i izvan nje (20 bodova): Ukoliko paket za prijavu sadrži knjige koje su osvojile Nagradu Europske unije za književnost - EUPL[1], posebna će se pozornost posvetiti njihovoj dobroj promidžbi.
4. Dobitnici nagrade Europske unije za književnost – EUPL (15 bodova): Dodatne bodove automatski ostvaruju prijave koje uključuju knjige koje su osvojile EUPL (5 bodova po knjizi, a za najviše 3 knjige u iznosu od najviše 15 automatskih bodova).
 
Više informacija na ovom linku.


[1] Nagrada Europske unije za književnost - European Prize for Literature (EUPL) – dodjeljuje se iznimnim i novim književnim talentima iz cijele Europe. Ova inicijativa provodi se u programu Kreativna Europa, a posebno ističe bogatstvo suvremene europske književnosti i osvjetljava bogatu europsku jezično-kulturnu baštinu. Svake godine, nacionalni žiri u jednoj trećini zemalja sudionica programa Kreativna Europa nominiraju dobitnike na temelju određenih kriterija.