Objavljeno izvješće OMK - Uloga javnih politika u razvoju poduzetničkih i inovativnih potencijala u kulturnom i kreativnom sektoru (16.04.2018.)

Otvorena metoda koordinacije (OMK) je posebna metoda rada između država članica Europske unije kojom se potiče stvaranje zajedničkog razumijevanja problema i pomaže u izgradnji konsenzusa o najboljim rješenjima i njihovoj praktičnoj primjeni, kombinirajući pritom

zajedničke ciljeve socijalnih politika država članica, nacionalne akcijske planove i zajedničke indikatore, s ciljem promoviranja efikasnije strateške politike društvene uključenosti država članica.

Svake četiri godine države članice EU dogovaraju se o temama na koje se OMK eksperti trebaju usredotočiti u odnosu na Plan rada za kulturu Europskog Vijeća.
 
Slijedom Plana rada za kulturu 2015-2018 Europskog Vijeća koji je usvojen u studenom 2014. godine, određena su 4 ključna prioriteta:

- Pristup kulturi
- Kulturna baština
- Kulturni i kreativni sektor: kreativna ekonomija i inovacija
- Promocija kulturne raznolikosti, kulturu u EU vanjskim odnosima i mobilnost
 
U 2016. i 2017. godini održavali su se OMK sastanci stručnjaka iz ministarstava kulture, gospodarstva te nacionalnih kulturnih institucija koji su razmijenili dobre prakse i kreirali priručnik s preporukama za daljnji rad u području kulturnih i kreativnih industrija. Europska komisija je u ožujku 2018. godine, kao rezultat tog rada, objavila Izvješće pod nazivom: Uloga javnih politika u razvoju poduzetničkih i inovativnih potencijala u kulturnom i kreativnom sektoru.

Inovativna snaga kulturnih i kreativnih sektora ključna je za daljnji razvoj europskih gospodarstava i društava, jer stvara dobrobit i koheziju, oblikuje javni prostor koji koriste milijuni Europljana, modernizira industrije i poslovne subjekte s novim kreativnim metodama, daje značenje i osjećaj pripadnosti, nadograđuje urbana i ruralna područja, dizajnira naše proizvode i usluge, proizvodi i digitalizira sadržaj, obogaćuje naša vizualna iskustva. 


Vidi podstarnicu:
https://min-kulture.gov.hr/?id=16431