Konzultacije o programu Kreativna Europa (2.2.2017.)

     Europska komisija pokreće konzultacije o programu Kreativna Europa čiji cilj je prikupiti povratne informacije „s terena“ o budućnosti programa, a s pogledom na kreiranje potencijalnog programa koji će se nastaviti na program Kreativna Europa.

Posebna pozornost konzultacija usmjerena je na:

     - relevantnost ciljeva i prioriteta programa
     - djelotvornost poduzetih mjera za njihovo ostvarivanje
     - učinkovitost provedbe programa
     - programska dodana vrijednost

     Sva pitanja su dostupna na linku:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/creative-europe-2017-consultation_en.pdf,
a cijela rasprava objavljena je na pitanja web stranici ICF consult.

     Rezultati konzultacija koristit će se za planiranje budućih koraka u vezi financiranja kulturnog i kreativnog sektora, te će uskoro biti objavljeni u obliku izvještaja.
     Više informacija dostupno je na stranici konzultacija.