Objavljen međusektorski natječaj programa Kreativna Europa za potporu integraciji izbjeglica (10.3.2016.)

     Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je međusektorski natječaj programa Kreativna Europa za potporu integraciji izbjeglica.
 
     Jedan od glavnih ciljeva programa Kreativna Europa je čuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti. Vijeće ministara obrazovanja, mladih, kulture i sporta potvrdilo je u studenom 2015. da međukulturni dijalog ima važnu ulogu u integriranju izbjeglica koje Europa prima u velikom broju. Kultura može poboljšati međusobno razumijevanje između država domaćina i izbjeglica.
 
     Opći cilj ovog natječaja je podupiranje kulturnih, audiovizualnih i međusektorskih projekata s ciljem olakšavanja integriranja izbjeglica u europsko okruženje, poboljšavanje međusobnog kulturnog razumijevanja i poticanja međukulturnog i međureligijskog dijaloga, tolerancije i poštovanja prema drugim kulturama.
 
     Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru, a konzorcij prijavitelja se treba sastojati od najmanje tri partnera iz najmanje dvije zemlje članice programa Kreativna Europa. Konzorcij prijavitelja može uključivati organizacije i iz drugih sektora, kao što su obrazovanje, javno zdravstvo, socijala i sl. koji moraju aktivno sudjelovati u ostvarenju ciljeva projekta.
 
     Maksimalno trajanje projekta je 24 mjeseca, a bespovratna sredstva će se dodjeljivati u iznosu od 100.000,00 do 200.000,00 eura, što iznosi najviše 80 % proračuna projekta. Ukupan proračun za sufinanciranje projekata u sklopu ovog natječaja iznosi 1.6 milijuna eura te je predviđeno sufinanciranje između 8 i 12 projekata.
 
Rok za prijavu je 28. travnja 2016. godine do 12 h.
 
     Tekst natječaja kao i smjernice za prijavljivanje koje su sastavni dio natječaja možete naći na  službenim stranicama Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.
 
Više