Split 20.09.2016., Predstavljanje potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u Splitu, Platforma Doma mladih (15.9.2016.)

     Na poziv Platforme Doma mladih, predstavnici Ministarstva kulture u suradnji s Gradom Splitom organiziraju 20. rujna 2016. godine predstavljanje EU programa Kreativna Europa - potprogram Kultura i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Programi će biti predstavljeni pod nazivom „Kako povući EU sredstva za kulturu?“ s početkom u 10,00 sati u Beton kinu (Dom mladih Split, ulaz sa strane Ekonomske škole).

     U prvom dijelu izlaganja, prisutne će s glavnim značajkama potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa (2014. – 2020.) upoznati Anera Stopfer iz Deska Kreativna Europa (Ministarstvo kulture). Zatim će Maja Perucci iz Službe za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije informirati sudionike o pozivima Ministarstva kulture u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“.

     U drugom dijelu radionice bit će detaljnije predstavljena natječajna kategorija Projekti suradnje, kao jedna od kategorija unutar programa Kreativna Europa. Tom prilikom sudionici će se upoznati s informacijama o pisanju i prijavljivanju projekata kao i s tehničkim karakteristikama natječaja, a bit će predstavljeni i primjeri dobre prakse.

     Ovim predstavljanjem, kulturna i šira javnost će biti informirana o ciljevima i prioritetima dvaju programa, proračunu te o vrstama poziva na koje hrvatske kulturne organizacije te udruge mladih i za mlade mogu prijaviti svoje projekte.
>>> Program