Objavljena brošura Kreativna Europa 2014. (1.2.2016.)

     Objavljena je brošura Kreativna Europa 2014. o prvim uspješnim hrvatskim projektima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura (2014. – 2020.).
 
     Desk Kreativne Europe u suradnji s korisnicima sredstava programa pripremio je katalog primjera dobre prakse tj. projekata koji su europsku potporu dobili tijekom 2014. - prve godine provođenja europskog programa namijenjenog sufinanciranju kulturnog, kreativnog i audiovizualnog sektora. Radi se o 24 europska projekta suradnja (njih 18 u kategoriji manjih projekata suradnje i 6 u kategoriji većih projekata suradnje), 4 projekta književnih prijevoda i 2 europske platforme.
 
     Nadamo se da će predstavljeni projekti poslužiti kao inspiracija i poticaj za prijavu na program, za koji je u razdoblju od 2014. do 2020. izdvojeno čak 1,46 milijardi eura. 


>>> Digitalna verzija brošure .pdf